Foto

Bilder och fotografering är vår passion, och bilder är ett utmärkt sätt att förmedla känslor och stämningar som är svåra att få fram i text.

Vi erbjuder fotografering som kan användas till hemsidor och layout eller efter önskemål. Vi kan också producera bildspel – ett välbeprövat sätt att skapa känsla – med eller utan text, med våra foton eller med era.

Om ni har behov av en bildbank så kan vi hjälpa er att ta fram både bilder och lagringslösningar som gör att alla som bör ha tillgång till bildbanken kan komma åt den.

Vi kan också erbjuda utbildning i fotografering, kamerahantering, och efterarbete av bilder.